Sťahovanie strojov a výrobných zariadení

Relokácia / Sťahovanie strojov

Sťahovanie strojov a výrobných technológií

– Demontáž strojov a zariadení a ich opätovnú montáž /inštaláciu, ukotvenie/ až po

 spustenie do prevádzky na určenom miest.
– Zabezpečenie prepravy zariadení.

– Úprava strojov a zariadení normám BOZP a PO ako i iným technickým nariadeniam

 platným v SR.

-Vykonanie optimalizácie organizácie výrobnej prevádzky (výrobné toky a zmeny layout-u )
– Navrhneme a vyhotovíme harmonogram pri sťahovaní strojov, časový plán.

-Vyhotovenie energo-mostov.

– Odpojenie a spätné pripojenie strojov.

-Rozmiestnenie strojov.

-Kotvenie a vyvažovanie strojov.

-Balenie a konzervácia pre dlhodobé skladovanie.

-Preskladnenie v našich priestoroch.

-Poistenie strojov a prác.

-Sťahovanie strojov v neprístupných podmienkach.

-Vypúšťanie prevádzkových kvapalín a spätné napustenie.

-Odmasťovanie a ďalšie.

Už viac nemusíte volať ďalšie firmy na pripojenie výrobných zariadení k energiám, postará sa o to náš vyškolený tým zamestnancov (elektrikári, vodári, zámočníci, mechanici a pod.).

Ďalšie služby spojené so sťahovaním strojov
– opravy a údržbu elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch skupiny A, B
– montáž elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch skupiny A, B
– rekonštrukciu elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch skupiny A, B
– odborné prehliadky a odborné skúšky bez obmedzenia napätia v objektoch skupiny A, B vrátane bleskozvodov
– kontrola a opravy prenosného elektrického náradia
-opravy, výroba rozvádzačov
– opravy a inštalácia vzduchových rozvodov, vodoinštalačných rozvodov, rozvodov kúrenia

výrobných hál a kancelárskych budov

– vyhotovenie rozvodu stlačeného vzduchu

– opravy pneumatického rozvodu zariadení

– rozvod technických plynov

– vyhotovenie rozvodu chladenia

– vykonávanie montážnych prác pri premiestňovaní výrobných strojov
– vykonávanie drobných údržbárskych prác na zariadení budov