Elektroinštalačné práce

Naša spoločnosť MIDU SK s.r.o. bola založená z dlhodobých a odborných skúsenosti v odbore elektroinštalačných prác. Počas celej doby existencie firmy prechádzame neustálou  modernizáciou, kreativitou a systémom zvyšovania kvality. Svedčí o tom aj nespočetné množstvo spokojných obchodných partnerov. Pri výbere našej spoločnosti vám vieme garantovať komplexné služby, max. kvalitu, dodržanie stanovených termínov, a že vaša elektroinštalácia bude bezpečná a vyhotovená zo všetkými platnými predpismi a normami.Zabezpečujeme široké spektrum elektroinštalačných prác:

 • konzultácia a poradenstvo
 • projektantská činnosť
 • silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
 • vnútorné osvetlenie s potrebným výpočtom
 • vonkajšie osvetlenie
 • bleskozvody
 • uzemnenia
 • výroba rozvádzačov do 2500A
 • el. prípojky
 • el. priemyselné rozvody
 • lištové systémy
 • servis, údržba el. zariadení a elektroinštalácií
 • zabezpečovacie systémy (alarm)
 • kamerové systémy
 • inteligentné inštalácie
 • riadenie el. zariadení na diaľku
 • rozvody VN
 • trafostanice
 • odborné prehliadky a skúšky
 • úradné skúšky
 • vyhotovenie protipožiarnych prestupov HILTI

Jednou z najzaujímavejších činností ktoré vykonávame v priemyselných závodoch je komplexné pripájanie výrobných strojov a zariadení. Už nie je potrebné volať si iné firmy na pripojenie zariadení, nakoľko postavíme potrebné konštrukcie (energomosty), vyhotovíme rozvod chladenia a stlačeného vzduchu, vyhotovíme rozvod el. energie, pripravíme zariadenie k úradnej skúške a vystavíme potrebnú dokumentáciu. 

Našou najvyššouprioritou je spokojnosť zákazníka s kvalitou vykonanej práce a poskytovaných služieb. Pre tento účel má spoločnosť zavedený systém manažérstva kvality ISO 9001 podľa medzinárodne uznávaných noriem. Pri výkone našej činnosti dôsledne dodržiavame všetky bezpečnostné predpisy a bezpečnostné pokyny zákazníkov. Pre spoľahlivú prevádzku vykonaných elektroinštalačných rozvodov vykonávame naše služby precízne a starostlivo tak aby sme našim zákazníkom šetrili náklady na spoľahlivé dlhoročné prevádzkovanie. Spoľahlivosť a odbornú kvalitu odvedenej práce zabezpečujeme pravidelnou odbornou prípravou zamestnancov ako aj sebavzdelávaním. Všetky vykonávané práce máme pokryté poistením v prípade spôsobenej škody zákazníkovi.