Profil spoločnosti

Firma MIDU SK s.r.o. bola založená na základe dlhodobých skúsenosti v oblasti elektroinštalačných a elektromontážnych prác, v roku 2006 ako fyzická osoba a v roku 2009 prešla na právny subjekt s.r.o. Pri realizácií každého projektu dbáme na max. dôslednosť a kvalitu vykonanej práce. Svedčí o tom aj fakt, že máme stabilnú klientelu firiem pre ktoré pravidelne vykonávame naše služby.

Samozrejmosťou je vzdelávanie, modernizácia firmy a prispôsobenie sa požiadavkám zákazníka. Svedčia o tom osvedčenia, oprávnenia a certifikáty ktoré naša firma vlastní. Hlavnou činnosťou našej firmy je vykonávanie elektroinštalačných prác v rozsahu:

Relokácia / Sťahovanie strojov , prenájom plošín
  • kompletná a poradenská činnosť v elektroinštalačných činnostiach, montáž rozvodov VN do 35 kV, NN neobmedzene
  • projektantská činnosť, revízie VN, NN, štruktúrovaná kabeláž, kamerové systémy, zabezpečovacie systémy (alarm)
Najväčšiu časť elektroinštalačných prác vykonávame v závodoch automtive indrusty. Neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti sa stali práce vo výškach. Ako nevyhnutný pracovný nástroj sme zakúpili vysokozdvižne plošiny a v dnešnej dobe máme moderné stredisko na požičiavanie pracovných plošín, ako aj predaj a servis originál značky pracovných plošín Haulotte. Na dopyt zákazníkov sme v roku 2009 rozšírili našu činnosť o relokáciu strojov a výrobných zariadení. Vlastníme potrebnú techniku na sťahovanie zariadení, nakládku, vykládku a prevoz. O relokáciu sa stará odborne vyškolený tím pracovníkov v odboroch projektanti, elektrikári, vodári, zámočníci a v prípade potreby odborníci na hydrauliku. V roku 2019 sme našu činnosť rozšírili o nadrozmernú prepravu.