• Domov
 • //
 • Relokácia / Sťahovanie strojov

Relokácia / Sťahovanie strojov

Sťahovanie strojov a výrobných technológií

 • Demontáž strojov a zariadení a ich opätovnú montáž /inštaláciu, ukotvenie/ až po spustenie do prevádzky na určenom miest.
 • Zabezpečenie prepravy zariadení.
 • Úprava strojov a zariadení normám BOZP a PO ako i iným technickým nariadeniam platným v SR.
 • Vykonanie optimalizácie organizácie výrobnej prevádzky (výrobné toky a zmeny layout-u )
 • Navrhneme a vyhotovíme harmonogram pri sťahovaní strojov, časový plán.
 • Vyhotovenie energo-mostov.
 • Odpojenie a spätné pripojenie strojov.
 • Rozmiestnenie strojov.
 • Kotvenie a vyvažovanie strojov.
 • Balenie a konzervácia pre dlhodobé skladovanie.
 • Preskladnenie v našich priestoroch.
 • Poistenie strojov a prác.
 • Sťahovanie strojov v neprístupných podmienkach.
 • Vypúšťanie prevádzkových kvapalín a spätné napustenie.
 • Odmasťovanie a ďalšie.

Ďalšie služby spojené so sťahovaním strojov

 • opravy a údržbu elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch skupiny A, B
 • montáž elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch skupiny A, B
 • rekonštrukciu elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch skupiny A, B
 • odborné prehliadky a odborné skúšky bez obmedzenia napätia v objektoch skupiny A, B vrátane bleskozvodov
 • kontrola a opravy prenosného elektrického náradia
 • opravy, výroba rozvádzačov
 • opravy a inštalácia vzduchových rozvodov, vodoinštalačných rozvodov, rozvodov kúrenia
 • výrobných hál a kancelárskych budov
 • vyhotovenie rozvodu stlačeného vzduchu
 • opravy pneumatického rozvodu zariadení
 • rozvod technických plynov
 • vyhotovenie rozvodu chladenia
 • vykonávanie montážnych prác pri premiestňovaní výrobných strojov
 • vykonávanie drobných údržbárskych prác na zariadení budov